Katarína Tothová
on

VODA AKO ZÁZRAK

Tento článok približuje úžasný svet vody a jej význam pre život. Preskúma jej terapeutické účinky, ako aj jej symboliku a dôležitosť vo svetových kultúrach. Poskytuje hlboké zamyslenie sa nad tým, ako môžeme viac oceniť tento zázrak prírody v našom každodennom živote.

„Voda má pamäť a nesie v sebe naše myšlienky a modlitby. Keďže vy sami ste voda, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vaše modlitby sa prenesú do zvyšku sveta.” Masaru Emoto

Ak začnete rozkrývať tajomstvo vody, čoskoro objavíte meno Masaru Emoto (1943-2014). Tento japonský doktor alternatívnej medicíny prezradil svetu o tajomstvách vody viac než ktokoľvek iný. Svojimi poznatkami a nadšením naučil Masaru Emoto milióny ľudí po celom svete milovať  čistú vodu. Svojim kontroverzným tvrdením, podľa ktorého keď sú ľudské myšlienky nasmerované na vodu pred tým ako je zmrazená, fotografie výsledných ľadových kryštálov budú buď krásne alebo nepekné v závislosti od toho, či myšlienky boli pozitívne alebo negatívne. Tvrdil, že toto môže byť dosiahnuté modlitbou, hudbou alebo priložením napísaných slov na nádobu s vodou. Dokázal teda, že vonkajšie faktory ako ľudská energia, myšlienky a slová vplývajú na molekulárnu štruktúru vody. Stal sa legendou v obore biológie a alternatívneho liečenia. Počas života sa však stretol aj s množstvom kritikov, ktorí jeho štúdie vyvracali s odôvodnením, že jeho práce nemali vedecký podklad.

Jedna schopnosť vody, ktorú sa snaží tradičná veda ignorovať a popierať, je fenomén „pamäť vody“. Zdravá pramenitá voda obsahuje „spomienky“ listov a kvetov, hornín, kameňov, cez ktoré stekala vo forme dažďa. Obsahuje vibráciu vetra, mora, slnka a ekosystému celého sveta. Toto bohužiaľ už neplatí pre vodu z vodovodného kohútika, ktorú máme k dispozícii najmä v mestách. Vďaka rôznym chemickým úpravám a tlaku vnútri potrubia voda stráca silu a informáciu. Taktiež je v poslednej dobe umiestňovaných stále viac a viac vysielačov pre mobilné siete na stožiare vodných nádrží. Tie úplne zničili štruktúru vodných kryštálov a tekutina prijala umelé frekvencie, ktoré absolútne postrádajú kreativitu. Našťastie myšlienky a slová ako je láska a vďačnosť majú sily aby neutralizovali tieto vibrácie a „vzkriesili“ pôvodné vlastnosti vody.

Súčasťou vedomého života je aj vedomá konzumácia a pitie vody. Vibráciu vody môžeme ovplyvniť tou najjednoduchšou cestou, naším vedomým sprítomnením sa, poďakovaním a naladením sa na harmonické vibrácie. V takejto chvíli povýšime akýkoľvek pohár vody, ktorý budeme držať práve v rukách. Taktiež ak džbán s vodou položíme na papierik, kde budú napísané slová lásky, vďačnosti a nehy, vieme už po pol hodine aj takýmto spôsobom zmeniť informáciu vody v džbáne. Prípadné ukladanie nádob s vodou na narysované geometrické útvary, či geometrické šablóny veľmi efektívne povýšia informáciu vody, podľa toho o aký útvar z posvätnej geometrie pôjde. Spomínané vloženie fľaše s vodou medzi kvalitné reproduktory s pustením vážnej hudby môže fungovať takisto. Ak máme záľubu vo vzácnych kameňoch, vodu môžete taktiež vliať do nádoby s kryštálom. Takto si môžeme sami vodu preprogramovať, dať jej vyššiu informáciu, čo bude mať blahodarný vplyv na náš organizmus. Koho to zaujíma, podobné „čarovanie“ sa môže robiť s čímkoľvek, nielen s vodou. : )

Keď si uvedomíme, čo nám voda dáva, môžeme sa ďalej zamerať na vodu, ktorú využívame v našom každodennom živote a pre takéto užívanie si môžeme taktiež vytvoriť určité rituály vďačnosti. Pred zapnutím sprchy alebo pred vstúpením do vane sa môžeme pozastaviť a poďakovať za tento dar, ktorý nás očistí, osvieži a naplní energiou. Dbajme na každý dúšok z pohára. Predstavme si, ako nás voda hydratuje a obnovuje všetky bunky v našom tele.

Katarína Tothová

Majiteľka a zakladateľka projektu Hatussa.sk.

Vyberte si menu
Euro