Katarína Tothová
on

KOLEKCIA CRYSTAL A CERTIFIKÁT RSPO

Tento článok predstavuje kolekciu sviečok Crystal a certifikát RSPO, zdôrazňujúc ich prínosy pre udržateľný dizajn a etickú výrobu. Poskytuje základné informácie o certifikáte RSPO a zaujímavosti o kolekcii sviečok Crystal.

Trvalá udržateľnosť je aktuálne populárne slovo pre akúkoľvek výrobu. Spotrebitelia chcú čoraz viac poznať pôvod svojich produktov a narastajú obavy, že produkty sa nevyrábajú eticky a poškodzujú životné prostredie alebo komunity. U nás tomu inak nie je a aj my ako výrobca sme na tom podobne. Hľadali sme spôsoby ako ostať udržateľní aj pri sviečkach z palmového vosku pri kolekcii CRYSTAL.

Aj keď palmový vosk patrí medzi čisto prírodné a rastlinné produkty, vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe palmového oleja. Skutočne len malá časť z produkcie sa používa na technické účely, ako napríklad na výrobu sviečok. Na svete už roky panuje pohoršenie z dôvodu nekontrolovaného výrubu dažďových pralesov za účelom budovania palmových plantáží. Dôsledky toho môžu byť obrovské, vrátane negatívnych environmentálnych vplyvov na biodiverzitu a premiestňovanie chránených druhov a miestnych spoločenstiev. To bol zásadný dôvod aj pre nás, aby sme hľadali dodávateľa palmového vosku, ktorý pochádza z kontrolovaného hospodárstva, kde vláda dbá na ochranu prírody a jej udržateľnosť. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) vyvinul súbor environmentálnych a sociálnych kritérií, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby mohli vyrábať certifikovaný udržateľný palmový olej. Ak sa tieto kritériá správne uplatňujú, pomáhajú minimalizovať negatívny vplyv pestovania palmového oleja na životné prostredie a komunity.

Dnes sme aj my spokojní a tešíme sa, že sviečky Hatussa z kolekcie CRYSTAL sú vyrobené zo 100% palmového vosku s certifikáciou RSPO. V našich sviečkach v kolekcii CRYSTAL používame od tejto chvíle iba certifikovaný palmový vosk RSPO a ten nielenže pochádza z trvalo udržateľných zdrojov, ale aj našim sviečkam dáva dlhú dobu horenia. Produkty s certifikáciou RSPO nesú jedinečnú obchodnú značku, takže si môžete byť istí že produkt, ktorý kupujete, bol vyrobený z materiálov pochádzajúcich z certifikovaného kontrolovaného hospodárstva v Malajzii.

Katarína Tothová

Majiteľka a zakladateľka projektu Hatussa.sk.

Vyberte si menu
Euro