Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťah medzi predávajúcim – HATUSSA s.r.o., s miestom podnikania Pribinova 1238/140, 960 01 Zvolen, Slovenská Republika, IČO: 53687183 a Vami ako kupujúcimi, uskutočňujúcimi online nákup produktov prostredníctvom webovej stránky www.hatussa.sk (“webová stránka”).

Produkty

Pri všetkých produktoch na webovej stránke je uvedený ich podrobný popis. Farby produktov môžu byť ovplyvnené parametrami vášho počítača a preto nie je možné zaručiť, že zobrazenie farieb na Vašom monitore bude dokonale identické s farbou dodaného produktu.

Ak ponúkaný produkt nezodpovedá popisu na webovej stránke, máte právo ho nepoužitý vrátiť. Predávajúci má právo opraviť akékoľvek chyby či nedostatky a tiež právo meniť a aktualizovať informácie o produktoch uvedených na webovej stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 

Objednávka produktov

Všetky ponúkané produkty sú uvedené na webovej stránke.

Keď nájdete produkt, ktorý by ste si radi kúpili a je dostupný, kliknete na tlačidlo “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” a pokračujete v prehľadávaní. Kedykoľvek môžete zmeniť množstvo položky, ktorú si chcete kúpiť, a to priamo v nákupnom košíku “ZOBRAZIŤ KOŠÍK”. Pre odstránenie položky z nákupného košíka kliknete na krížik vedľa položky v nákupnom košíku. Pre spustenie objednávkového procesu kliknete na “PREJSŤ DO POKLADNE”.

V nákupnom košíku budete mať možnosť skontrolovať si produkty a ich ceny. Potom Vás systém vyzve uviesť osobné údaje potrebné pre spracovanie vašej objednávky. Následne sa pripočíta poštovné v závislosti od hodnoty objednávky a adresy dodania. Potom si budete môcť vybrať, ako si želáte za objednávku zaplatiť. Ponúknu sa Vám tri spôsoby platby.

Zároveň sa budete musieť oboznámiť a vyjadriť súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zakliknutím príslušného okienka pred uskutočnením objednávky. 

Pre dokončenie objednávky budete musieť objednávku potvrdiť zakliknutím tlačidla “OBJEDNAŤ”. Kliknutím na “OBJEDNAŤ” svoju objednávku odošlete. Vaša odoslaná objednávka je záväzná a súhlasíte s uzatvorením kúpnej zmluvy s povinnosťou úhrady kúpnej ceny, vrátane poštovného. Potvrdenie obdržania objednávky Vám bude zaslané e-mailom najneskôr do 2 pracovných dní. Toto potvrdenie bude obsahovať prehľad Vašej objednávky a ďalšie potrebné informácie, ako tieto všeobecné obchodné podmienky, informácie ako podstupovať pri odstúpení od zmluvy a informáciu o cene. Všetky prílohy a upozornenia budú vo formáte PDF, aby ste si ich mohli jednoducho uložiť na vašom počítači alebo inom zariadení.

Produkty sú v limitovanom množstve, čo znamená, že predávajúci negarantuje dostupnosť objednaného množstva vo Vašej objednávke. O prípadnej nedostupnosti objednaného tovaru Vás bude predávajúci informovať do 2 kalendárnych dní. Za nedostupné kusy nebudete musieť zaplatiť. 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek objednávku odmietnuť o čom Vás bude informovať najneskôr do 2 pracovných dní. Najčastejšími dôvodmi odmietnutia objednávky sú nedostupnosť objednaného tovaru na sklade, nedostupnosť materiálu na výrobu od externých dodávateľov, neúspešná autorizácia Vašej platby alebo chybné či neúplné informácie poskytnuté z Vašej strany.

V ďalšom kroku Vám bude zaslaný e-mail potvrdzujúci dostupnosť tovaru, uvádzajúci odhadovanú lehotu dodania a potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. Tento e-mail bude obsahovať číslo objednávky, prehľad objednávky a ďalšie potrebné informácie.

Zmeny v objednávke, či zrušenie objednávky môžete uskutočniť kedykoľvek v čase predtým, než Vaša objednávka bude spracovaná a prijatá. Ak bola Vaša objednávka spracovaná a prijatá, môžete požiadať o jej refundáciu a zrušenie objednávky v zmysle podmienok uvedených nižšie. 

Kúpna cena

Cena uvedená v objednávke je cenou platnou v deň, v ktorom objednávku vykonáte.  Predávajúci si vyhradzuje právo ceny produktov kedykoľvek zmeniť, avšak tieto zmeny sa nedotknú cien tovaru obsiahnutých v už prijatej objednávke.

Všetky ceny tovaru uvedené na webovej stránke sú uvedené vrátane DPH a bez poplatku za poštovné, ako aj bez cla a iných poplatkov v prípadoch, keď sú tieto aplikovateľné. Celková suma vašej objednávky sa skladá z ceny objednaného tovaru a poplatkov za doručenie spôsobom Vami zvoleným v objednávkovom procese.

Kúpna cena je považovaná za zaplatenú v momente, keď je príslušná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho.

Záručná doba na tovar

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Platba

Platbu za nákup môžete uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: 

bankovým prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: SK05 8330 0000 0022 0055 4904,

dobierkou, pričom k celkovej kúpnej cene bude pripočítaná cena dobierky v hodnote 1,10 EUR,

priamou platbou online, cez platobnú bránu.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednávkach v hodnote 200 ,- EUR a viac na úhradu kúpnej ceny vopred, bez možnosti odoslania objednávky na dobierku. V prípade, ak kúpna cena zaplatená vopred nebude, je predávajúci oprávnený objednávku odmietnuť. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo zrušenia platby prostredníctvom dobierky pri objednávke z iných krajín ako je Slovenská Republika.

Dodanie a doprava

Poplatky za dopravu a spracovanie závisia od hodnoty Vami uskutočnenej objednávky a zvolenej metódy dodania. Dodanie tovaru je možné na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Rumunska. Dodanie do inej krajiny je možné na základe dohody s predávajúcim. Na objednávky v hodnote viac ako 70 EUR na území Slovenskej Republiky, poskytuje predávajúci doručenie zadarmo. 

Spôsoby dopravy v SR:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. v hodnote 5,04 Eur s DPH – balík priamo na adresu

Packeta Slovakia s.r.o. v hodnote 3,10 Eur s DPH – balík na výdajné miesto

Spôsoby dopravy v ČR:

Packeta Slovakia s.r.o. v hodnote 4,40 Eur s DPH – balík na výdajné miesto

Packeta Slovakia s.r.o. v hodnote 7,70 Eur s DPH – balík priamo na adresu

Produkty Vám predávajúci doručí v súlade so spôsobom doručenia, ktorý ste si zvolili. Objednávky sú spracované a expedované vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prijatia Vašej objednávky, bez ohľadu na zvolený spôsob platby. Objednávky budú spracovávané a doručované len v pracovných dňoch. Objednávky uskutočnené v sobotu, v nedeľu a počas dní pracovného pokoja budú spracované v nasledujúcich pracovných dňoch.

Keď obdržíte Vašu objednávku, skontrolujte prosím jej balenie, aby ste sa uistili, že nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Prepravné kartóny nesú zvyčajne známky opotrebovania, avšak ak identifikujete akékoľvek podstatné poškodenie položky alebo položiek v zásielke, nahláste tieto bezodkladne prepravcovi pre začatie reklamačného konania a informujte predávajúceho o tejto skutočnosti e-mailom na info@hatussa.sk

Riziko poškodenia tovaru prechádza na Vás po fyzickom prebratí objednaného tovaru Vami, alebo treťou stranou inou než prepravca, Vami uvedenou ako príjemca.

Odstúpenie od objednávky, zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od fyzického doručenia objednaného tovaru Vám alebo akejkoľvek tretej strane určenej Vami ako príjemca tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy musíte predávajúceho informovať o tejto skutočnosti písomne e-mailom na info@hatussa.sk a uviesť jednoznačný zámer odstúpenia od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete použiť formulár, ktorý sa nachádza v závere týchto VOP.

Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený a nerozbalený, inak vaše odstúpenie od zmluvy nebude akceptované. Tovar je potrebné vrátiť do 20 dní od jeho prevzatia na adresu HATUSSA s.r.o., Pribinova 1238/140, 960 01 Zvolen., SR. Náklady spojené s vrátením tovaru budete znášať Vy. V prípade, ak vrátený tovar bude niesť známky poškodenia, budete niesť zodpovednosť za takého znehodnotenie tovaru, ktoré bolo výsledkom zaobchádzania nezodpovedajúceho povahe, vlastnostiam a funkčnosti tovaru.

Vrátenie použitého tovaru žiaľ nie je možné.

Ak bolo odstúpenie od zmluvy zaslané riadne a je dôvodné, predávajúci Vám vráti do 14 dní, od doručenia oznámenia o odstúpení, vami zaplatenú kúpnu cenu na bankový účet, ktorý uvediete v odstúpení od zmluvy. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

  • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla www.hatussa.sk, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a
  • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na stránke predávajúceho. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Záruka na tovar

Ako bolo uvedené vyššie, skontrolujte prosím kvalitu tovaru a obsah doručenej zásielky hneď po jej prijatí. Ak zistíte poškodenie, informujte prepravcu a predávajúceho a to bezodkladne po prijatí dodaného tovaru, pretože akékoľvek dodatočne vznesené nároky tohto druhu nebudú prijaté.

Ak objavíte odstrániteľnú vadu, máte nárok požadovať odstránenie tejto vady bez poplatku. Vadu odstráni predávajúci bezodkladne po prijatí Vášho oznámenia.

Alternatívne môžete požadovať výmenu vadného tovaru miesto odstránenia vady. Ak je vadná len časť produktu, môžete požadovať náhradu tejto časti, okrem prípadu, keby takéto riešenie bolo spojené s nákladmi neadekvátnymi k cene tovaru alebo k rozsahu poškodenia.

Bez ohľadu na uvedené, predávajúci môže vždy nahradiť vadný kus novým produktom, než odstrániť vadu. Ak má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná a znemožňuje riadne užívanie tovaru, máte právo na náhradu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Tento nárok máte aj v prípade, že vada mohla byť odstránená, ale tovar nie ste schopní používať podľa pôvodného zámeru v dôsledku opätovnej vady po oprave alebo v dôsledku väčšieho množstva vád.

Ak má tovar iné vady, ktoré nemôžu byť odstránené a tovar Vám predávajúci nevymení, máte právo na adekvátnu zľavu z pôvodnej ceny tovaru.

Ak je tovar vadný, vašu reklamáciu zo záruky musíte poslať predávajúcemu spolu s vhodne zabaleným vadným tovarom. Reklamácia zo záruky musí obsahovať kópiu faktúry, číslo objednávky a popis vady, ktorú v rámci záruky reklamujete. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znášate Vy a tieto nie sú refundovateľné.

Ak predávajúci neprijme vašu reklamáciu zo záruky, vráti Vám produkt s vysvetlením, prečo reklamáciu zo záruky neprijal. 

Vyberte si menu
Euro