Katarína Tothová
on

ČO ZNAMENÁ POJEM UPCYKLÁCIA

Tento článok sa zaoberá upcyklovaním, procesom transformácie starých, nepotrebných predmetov na nové, funkčné a esteticky príjemné produkty. Poskytuje nápady a inšpiráciu pre upcyklovacie projekty, ktoré prispievajú k udržateľnejšiemu životnému štýlu a znovuvyužitiu zdrojov.

Upcyklácia (upcycling z angl.), tiež známa ako kreatívne opätovné použitie, je proces transformácie vedľajších produktov, odpadových materiálov, zbytočných alebo nežiadúcich produktov na nové materiály alebo produkty, ktoré majú vyššiu kvalitu, umeleckú a environmentálnu hodnotu a ich život sa vďaka tomu predlžuje. Upcyklácia tak predstavuje užitočný koncept, ktorý je možné uplatniť nielen v priemysle navrhovania odpadu, ale aj pri recyklácii odpadu a obehu zdrojov. 

Upcyklácia tak predstavuje rôzne procesy, pomocou ktorých je možné „staré“ výrobky upravovať na „nové“ výrobky a dať im tak druhý život, druhú šancu. Tento spôsob je výsledkom kombinácie použitých materiálov, komponentov a predmetov pre konečný výsledok „nového produktu“ s vyššou hodnotou, ako bola jeho pôvodná hodnota.

Upcyklácia a recyklácia. Aký je medzi nimi rozdiel?

Rozdiel medzi upcykláciou a recykláciou spočíva v tom, že recyklácia triedi materiály ako papier, kov, plast alebo sklo a rozkladá ich. Tak vytvára nový produkt (zvyčajne horšej kvality). A ako sme spomenuli upcyklácia neznamená rozkladanie materiálov, ale skôr ich zachovanie, následné triedenie a opätovné použitie iným, často kretívnejším spôsobom.

Je upcyklácia ekologická? 

Ak sa na upcykláciu pozrieme zo širšej perspektívy, dá sa povedať, že teoreticky prispieva k zníženiu emisií CO2. Nielen preto, že sa predĺži životnosť použitých materiálov, ale aj preto, že v konečnom dôsledku prispieva k zníženiu emisií uhlíka predĺžením životnosti použitých materiálov, komponentov a výrobkov, pri ktorých sa vynaloží nižšia spotreba energie práve pri ich transformácii na nový výrobok, čo sa so samotnou recykláciou nedá porovnať.

V podstate cieľom upcyklácie je zabrániť plytvaniu potenciálne užitočnými materiálmi využitím existujúcich. To znižuje spotrebu nových surovín pri vytváraní nových výrobkov. Zníženie používania nových surovín môže mať za následok zníženie spotreby energie, menšie znečistenie ovzdušia , vody a dokonca emisie skleníkových plynov. Toto je významný krok smerom ku kultúre regeneratívneho dizajnu, kde sú konečné produkty čistejšie, zdravšie a zvyčajne majú lepšiu hodnotu ako materiálne vstupy.

Slovíčko na záver.

Pravda je taká, že upcyklácia je v chudobnejších krajinách nevyhnutnosťou, avšak tešíme sa faktu, že ľudia v rozvojových krajinách za posledné desaťročia efektívne upcyklujú. Napríklad vyradené obaly, produkty, rôzne materiály a odevy používajú novými spôsobmi, čo odráža zvýšený záujem práve o ekologické výrobky a najmä pre životné prostredie sú tieto kroky najviac. 

Hatussa sa rozhodla ísť touto cestou a podporiť tento správny smer. Vidíte sami na našich produktoch, že pri takýchto úpravách vznikajú veľmi hodnotné interiérové prvky a takmer umelecké diela. Nové využitie starých vecí má nielen estetický, ale aj praktický význam.

My sme sa zamerali podporiť práve upcykláciu vínových fliaš. Prázdnych použitých vínových fliaš ostane denne na smetisku po celom svete také množstvo, ktoré si netrúfneme ani odhadnúť. Práve preto sme sa rozhodli podporiť fajn ľudí a spoločností, ktoré tieto fľaše zberajú a dávajú im druhý dych, nový život. Momentálne hlavné kolekcie sviečok, ako je BOHEMIAN a SACRUM sú zalievané práve do rozkošných pohárikov vyrobených z upcyklovaných nevratných vínových fliaš. Kúpou týchto sviečok podporíte nielen našu ručnú prácu a hodnotný poctivý produkt, ale aj tento skvelý nápad a prácu týchto ľudí ktorí stoja za tým všetkým.

Tešíme sa aj skutočnosti, že na našom e-shope pribudli ďalšie produkty z vinných fliaš v sekcii UPCYCLING, ktoré sú ako malé umelecké diela a stávajú sa krásnym doplnkom do vašich príbytkov.

Majte sa krásne a najmä veľká chvála a česť upcyklácii.

Katarína Tothová

Majiteľka a zakladateľka projektu Hatussa.sk.

Vyberte si menu
Euro